(1)
LazarI. Vera Kolšek: Rimska Nekropola V Šempetru. Vodnik / Römische Nekropole in Šempeter. Führer, 1997. AV 2002.