(1)
Ć oberlL. Pozdravljeni, Prednamci! Ljubljana Od Prazgodovine Do Srednjega Veka / Ancestral Encounters. Ljubljana from Prehistory to the Middle Ages, 1996. AV 2002.