(1)
VeluščekA.; ČufarK. Dendrokronološke Raziskave kolišč Na Ljubljanskem Barju - Stanje 2001. AV 2002.