(1)
TERŽANB. Štajersko-Panonska halštatska Skupina. Uvodnik in Kratek Oris. AV 2019, 70.