(1)
Breccia, G. Janka Istenič, Anja Ragolič: Roman Military Decoration Torques: Literary, Epigraphic, Representational and Archaeological Evidence – Rimsko vojaško Odlikovanje Torkves: Literarni, Epigrafski in archeološki Viri Ter Upodobitve, 2023. AV 2023, 74, 667-668.