(1)
Škvor Jernejčič B.; Vojaković P. Grobišča Iz starejše železne Dobe V Ljubljani. Različni načini Pokopa Kot Kazalci Heterogenih Prazgodovinskih družbenih Identitet. AV 2023, 74, 591-632.