(1)
Železnikar J. Mengeš V Pozni Prazgodovini. AV 2023, 74, 469-481.