(1)
Brezigar, B. Železnodobni Gomili Na Godeško-Reteških Dobravah Pri Škofji Loki. AV 2023, 74, 443-467.