(1)
Teržan B. Gorenjska V halštatskem Obdobju: Uvodnik in Kratek Oris. AV 2023, 74, 333-352.