(1)
Ložnjak Dizdar D.; Metzner-Nebelsick, C.; Rajić Šikanjić P.; Barbir, A.; Fileš Kramberger J. K. Grobova Iz Batine Kot Primera Ekonomske Vloge in družbenega Statusa žensk Ob Donavi V starejši železni Dobi. AV 2023, 74, 161-188.