(1)
Kramberger, B.; Lubšina Tušek M.; Tolar, T. Naselbina Iz Poznega Neolitika in Zgodnje Bakrene Dobe V Stopercah (Haloze). AV 2023, 74, 39-124.