(1)
Turk, M.; Turk, J. O Pomenu Jame Divje Babe I Za Stratigrafijo, Sedimentologijo in Kronologijo Jamskih Paleolitskih najdišč V Sloveniji. AV 2023, 74, 7-38.