(1)
Mlinar, M.; Tecco Hvala, S. Poselitvena Slika posoške/Svetolucijske Skupine – Nova najdišča in Spoznanja. AV 2022, 73, 397-469.