(1)
ŽELEZNIKAR J. Mirina Cvikl Zupančič (1938–2020). AV 2021, 72, 551-552.