(1)
LeghissaE. Kulturna in časovna Umestitev Poznobakrenodobne Ljubljanske Kulture Na Dežmanovih koliščih Pri Igu. AV 2021, 72, 7-52.