[1]
Murgelj, I. 2020. Nove risbe figuralnih upodobitev na situlah z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.21.