[1]
Božič D., Gaspari, A. in Pirkmajer, D. 2020. Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.18.