[1]
Nicholls, R.A., Buckberry, J., Črešnar M., Armit, I., Mason, P. in Koon, H. 2020. Interdisciplinarna študija človeških ostankov s starejšeželeznodobnega grobišča v Zagorju ob Savi. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.17.