[1]
Grahek, L. in Kovač O. 2020. Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.15.