[1]
Mason, P., Mlekuž Vrhovnik D. in Udovč K. 2020. Poselitev Bele krajine v prvi polovici 1. tisočletja pr. n. št. v luči novih raziskav. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.14.