[1]
Boschin, F. 2020. Ostanki velikih sesalcev holocenske starosti iz jame Stenašca/Grotta dell’Edera na Tržaškem Krasu (izkopavanja v letih 1990–2001). Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.11.