[1]
Modrijan, Z. in Strmčnik Gulič M. 2020. Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.10.