[1]
Milavec, T. in Šmit Z. 2020. Analize stekla s poznoantične višinske postojanke Korinjski hrib nad Velikim Korinjem. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.09.