[1]
KainrathB., GrabherrG. in GuglC. 2020. Burgbichl pri Irschnu na avstrijskem Koroškem: Poznoantično višinsko utrjeno naselje z zgodnjekrščansko cerkvijo. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.08.