[1]
Maver, A., Županek B., Gutman Levstik, M., Skaberne, D. in Dolenec, S. 2020. Rimski steber z rdeče barvanim ometom iz Emone. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.07.