[1]
Vojvoda, M. in Redžić S. 2020. Zakladna najdba solidov iz hipogeuma z viminacijske nekropole Pećine (Srbija). Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.06.