[1]
WoźniakM. 2020. Nove najdbe fibul vrste Jezerine iz Poljske. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.04.