[1]
Kramberger, B. 2020. Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.02.