[1]
Turk, M. in Turk, I. 2020. Orinjasjenske koščene konice iz Potočke zijalke: Razlaga novih rezultatov morfometrične statistične analize. Arheološki vestnik. 71, (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/AV.71.01.