[1]
MiškecA. 2002. Peter Kos, Andrej Šemrov: Rimski novci in kontramarke iz 1. stoletja / Roman Imperial Coins and Countermarks of the 1st Century: Augustus-Traianus, 1995. Arheološki vestnik. 53 (jan. 2002).