[1]
VeluščekA. in ČufarK. 2002. Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001. Arheološki vestnik. 53 (jan. 2002).