[1]
Ogrin, M. 2023. Sledovi obljudenosti v visokogorju Bohinja v starejši železni dobi – nove raziskave. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 633–646. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.21.