[1]
Škvor Jernejčič B. in Vojaković P. 2023. Grobišča iz starejše železne dobe v Ljubljani. Različni načini pokopa kot kazalci heterogenih prazgodovinskih družbenih identitet. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 591–632. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.20.