[1]
Zupan, M., Fabec, T. in Laharnar, B. 2023. Kopa nad Kompoljami pri Lukovici: gradišče in grobišče iz starejše železne dobe. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 505–530. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.18.