[1]
Škvor Jernejčič B., Štibernik G. in Gruškovnjak L. 2023. Biritualna nekropola iz starejše železne dobe v Mengšu. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 483–503. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.17.