[1]
Brezigar, B. 2023. Železnodobni gomili na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 443–467. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.15.