[1]
Teržan B. 2023. Gorenjska v halštatskem obdobju: Uvodnik in kratek oris. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 333–352. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.11.