[1]
Šmid K. 2023. Lizipovski zgledi pri dveh rimskih petovionskih reliefih. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 315–329. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.10.