[1]
Rihter, J. 2023. Stratigrafsko najstarejši zgodnjesrednjeveški grobovi in začetek pokopavanja na grobišču Župna cerkev v Kranju. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 263–308. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.08.