[1]
Pavletič K. 2023. Družbena struktura na primeru poznoantičnih grobišč v Sloveniji. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 241–262. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.07.