[1]
Kramberger, B., Lubšina Tušek M. in Tolar, T. 2023. Naselbina iz poznega neolitika in zgodnje bakrene dobe v Stopercah (Haloze). Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 39–124. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.02.