[1]
Turk, M. in Turk, J. 2023. O pomenu jame Divje babe I za stratigrafijo, sedimentologijo in kronologijo jamskih paleolitskih najdišč v Sloveniji. Arheološki vestnik. 74, (jul. 2023), 7–38. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.74.01.