[1]
Mlinar, M. in Tecco Hvala, S. 2022. Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja. Arheološki vestnik. 73, (jul. 2022), 397–469. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.73.11.