[1]
Djurić, B., Gale, L., Brajkovič, R., Bekljanov Zidanšek, I., Horn, B., Lozić, E., Mušič, B. in Vrabec, M. 2022. Kamnolom apnenca v Podpeči pri Ljubljani in njegovi izdelki. Arheološki vestnik. 73, (jul. 2022), 155–198. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.73.06.