[1]
Vukosavljević, N., Gužvica, G., Radanović-Gužvica, B., Kurtanjek, D. in Karavanić, I. 2022. Musterjenska kamena industrija iz jame Vinica (Hrvaško Zagorje).: Nova spoznanja o regionalni srednjepaleolitski tehnologiji. Arheološki vestnik. 73, (jul. 2022), 7–28. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.73.01.