[1]
ŽELEZNIKAR J. 2021. Mirina Cvikl Zupančič (1938–2020). Arheološki vestnik. 72, (jun. 2021), 551–552.