[1]
PavlovičD., VojakovićP. in ToškanB. 2021. Cerklje ob Krki: novosti v poselitvi Dolenjske v zgodnjem srednjem veku. Arheološki vestnik. 72, (jun. 2021), 137-186. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.72.06.