[1]
LeghissaE. 2021. Kulturna in časovna umestitev poznobakrenodobne ljubljanske kulture na Dežmanovih koliščih pri Igu. Arheološki vestnik. 72, (jun. 2021), 7-52. DOI:https://doi.org/10.3986/AV.72.01.