1.
Sowała W. Umetnost v službi potridentinskih verskih bratovščin v kolegiatni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Skalbmierzu v krakovski škofiji. +386 1 425 78 00 [Internet]. 9. marec 2019. [citirano 4. junij 2020.];23(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7334