1.
Radostová S, Uhlíková K. Vloga in delovanje skrbnikov plemiških zbirk na Češkem v 19. stoletju in prvi polovici 20. stoletja. Izbrani primeri. +386 1 425 78 00 [Internet]. 11. oktober 2023 [citirano 23. februar 2024];28(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/13466